Contact us

Address: G/F, 226 Tai Nan St, Sham Shui Po, Kowloon, Hong Kong
Tel: + 85227892998
Email: QiHuixing@hotmail.com